Obec Betlanovce

Faktúra

Vytýčenie plynárenských zariadení z dôvodu stavebných úprav miestnych komunikácií

Identifikácia

Číslo faktúry: 9000454366

Identifikácia objednávky: 114/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Betlanovce

Adresa odberateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO odberateľa: 00328952

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet faktúry: Vytýčenie plynárenských zariadení z dôvodu stavebných úprav miestnych komunikácií

Fakturovaná suma: 77.38 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.10.2022

Dátum doručenia: 31.10.2022

Datum zverejnenia: 09.11.2022

Dokumenty