Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.11.2022
Crz:25.11.2022 15:56
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MK/1/2022
65
46328.24 € s DPH Obec Betlanovce CESTY KOŠICE s.r.o. 21.10.2022
25.11.2022
Crz:25.11.2022 19:15
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Pódium pre kultúrne podujatia
66
39664.44 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 21.11.2022
16.11.2022
Crz:16.11.2022 12:11
Dohoda o zrušení Dodatku č. 3 zo dňa 29.10.2021 k Zmluve o dielo - Revitalizácia parku pred Župným domom
60
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 30.09.2022
16.11.2022
Crz:16.11.2022 12:11
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Revitalizácia parku pred Župným domom v Obci Betlanovce- zmena termínu a bankového spojenia
63
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 30.09.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 08:36
ZMLUVA č. 1 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rozpočtový rok 2022
64
500.00 € s DPH Obec Betlanovce Spišská katolícka charita 14.11.2022
11.11.2022
Crz:11.11.2022 10:40
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-332/2022
62
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 15.06.2022
10.11.2022
Crz:10.11.2022 13:55
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Pódium pre kultúrne podujatia- zmena termínu
59
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 12.08.2022
07.11.2022
Crz:07.11.2022 18:45
Nájom a užívanie hrobového miesta č. B1
61
10.00 € s DPH Ivan Zentko Obec Betlanovce 07.11.2022
31.10.2022
Crz:31.10.2022 11:55
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. DS/0221/2022 - zmena termínu
57
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Košický samosprávny kraj 25.10.2022
30.09.2022
Crz:30.09.2022 11:46
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru MK č. 3 a 5.
56
792.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o. 26.09.2022
28.09.2022
Crz:28.09.2022 17:31
Zmluva o dielo č. MK/1/2022
55
33694.82 € s DPH Obec Betlanovce CESTY KOŠICE s.r.o. 28.09.2022
23.09.2022
Crz:23.09.2022 11:30
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
54
70.00 € s DPH Mária Popadičová Obec Betlanovce 23.09.2022
21.09.2022
Crz:21.09.2022 15:30
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka uzatvorená v zmysle ustanovenia §269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov
53
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Východoslovenská distribučná a.s. 19.09.2022
09.09.2022
Crz:09.09.2022 08:44
Zmluva o úvere č. 810/CC/22 na poskytnutie úveru
52
472570.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 08.09.2022
06.09.2022
Crz:06.09.2022 12:08
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2/2022
51
0.00 € s DPH Dávid Popadič a manž. Mgr. Veronika Popadičová Obec Betlanovce 05.09.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 757.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 50 51