Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.12.2022
Crz:23.12.2022 10:35
Prepojenie zmlúv z modulu Faktúry, zmluvy a objednávky z www.betlanovce.sk stránok na centrálny register zmlúv
74
670.00 € bez DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 19.12.2022
21.12.2022
Crz:21.12.2022 16:51
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb §12
73
19.50 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 21.12.2022
20.12.2022
Crz:20.12.2022 14:16
Dohoda č. 22/44/010/43 na §10
70
0.00 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 09.12.2022
20.12.2022
Crz:20.12.2022 14:16
Dohoda č. 22/44/012/57 na §12
71
0.00 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 09.12.2022
19.12.2022
Crz:19.12.2022 12:20
Príloha č. 1 k Zmluve VSN0907201503
69
0.00 € s DPH Obec Betlanovce ENVI-PAK. a.s. 06.12.2022
07.12.2022
Crz:07.12.2022 08:52
Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm.b) zák. NR SR o správe majetku štátu
7
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Štatistický úrad SR 04.04.2022
05.12.2022
Crz:05.12.2022 15:06
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
68
120.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom a.s. 01.12.2022
02.12.2022
Crz:02.12.2022 13:57
Zmluva o bežnom účte - zlepšenie prístupu k pitnej vode +Všobecné obchodné podmienky (od 01.01.2015)
67/2022
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 02.12.2022
25.11.2022
Crz:25.11.2022 15:56
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MK/1/2022
65
46328.24 € s DPH Obec Betlanovce CESTY KOŠICE s.r.o. 21.10.2022
25.11.2022
Crz:25.11.2022 19:15
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Pódium pre kultúrne podujatia
66
39664.44 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 21.11.2022
16.11.2022
Crz:16.11.2022 12:11
Dohoda o zrušení Dodatku č. 3 zo dňa 29.10.2021 k Zmluve o dielo - Revitalizácia parku pred Župným domom
60
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 30.09.2022
16.11.2022
Crz:16.11.2022 12:11
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Revitalizácia parku pred Župným domom v Obci Betlanovce- zmena termínu a bankového spojenia
63
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 30.09.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 08:36
ZMLUVA č. 1 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rozpočtový rok 2022
64
500.00 € s DPH Obec Betlanovce Spišská katolícka charita 14.11.2022
11.11.2022
Crz:11.11.2022 10:40
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-332/2022
62
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 15.06.2022
10.11.2022
Crz:10.11.2022 13:55
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Pódium pre kultúrne podujatia- zmena termínu
59
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 12.08.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 765.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 50 51