Obec Betlanovce

Faktúra

Za dodávku plynu pre kultúrny dom za 11/2022

Identifikácia

Číslo faktúry: 8669066282

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva č. 902041

Názov odberateľa: Obec Betlanovce

Adresa odberateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO odberateľa: 00328952

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: Za dodávku plynu pre kultúrny dom za 11/2022

Fakturovaná suma: 208.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.11.2022

Dátum doručenia: 02.11.2022

Datum zverejnenia: 09.11.2022

Dokumenty