Obec Betlanovce

Faktúra

Vývoz, uloženie a zneškodnenie objemného odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 3118221880

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva č. 241/2020

Názov odberateľa: Obec Betlanovce

Adresa odberateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO odberateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Marius Pedersen a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet faktúry: Vývoz, uloženie a zneškodnenie objemného odpadu

Fakturovaná suma: 219.63 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.12.2022

Dátum doručenia: 09.12.2022

Datum zverejnenia: 29.12.2022

Dokumenty