Obec Betlanovce

Objednávka

Práca plošinou MP 20

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: p. Mlynarčík

Adresa dodávateľa: Sp. Štiavnik

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Práca plošinou MP 20

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Beata Kopčáková ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 11.01.2012

Datum zverejnenia: 14.03.2012

Dokumenty