Obec Betlanovce

Objednávka

Stojany na bicykle Wilno 5 miestne 2 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: REKORD CZ Městský mobiliář

Adresa dodávateľa: Dr.Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava CZ

IČO dodávateľa: 07086199

Predmet objednávky: Stojany na bicykle Wilno 5 miestne 2 ks

Cena objednávky: 479.16 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka ocú )

Dátumy

Dátum objednania: 14.04.2022

Datum zverejnenia: 28.04.2022

Dokumenty