Obec Betlanovce

Objednávka

Náhradná sada Motýlia záhrada- živá sada+doprava

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Grapa Media s.r.o.

Adresa dodávateľa: Guothova 2/B, Bratislava

IČO dodávateľa: 45456839

Predmet objednávky: Náhradná sada Motýlia záhrada- živá sada+doprava

Cena objednávky: 44.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Valigurová ( vedúca ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 19.04.2022

Datum zverejnenia: 28.04.2022

Dokumenty