Obec Betlanovce

Objednávka

Zatrávňovacie tvárnice Rasenwabe, farba čierna.

Identifikácia

Číslo objednávky: 90/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: BauWeb s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kalista Orgoňa 2719/3, 901 01 Malacky

IČO dodávateľa: 44751419

Predmet objednávky: Zatrávňovacie tvárnice Rasenwabe, farba čierna.

Cena objednávky: 176.04 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referent OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 10.08.2022

Datum zverejnenia: 11.08.2022

Dokumenty