Obec Betlanovce

Objednávka

Vytýčenie pozemkov miestnych komunikácií č.3 a č.5

Identifikácia

Číslo objednávky: 123/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Ing, Juraj Fabian-GK FABIAN

Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 137

IČO dodávateľa: 45956898

Predmet objednávky: Vytýčenie pozemkov miestnych komunikácií č.3 a č.5

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka ocú )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2022

Datum zverejnenia: 26.10.2022

Dokumenty