Obec Betlanovce

Objednávka

Projektové práce - doplnenie architektonickej štúdie na Kultúrno-športový areál

Identifikácia

Číslo objednávky: 125/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Imrich autorizovaný st.inžinier

Adresa dodávateľa: Kišovce 360, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 34892966

Predmet objednávky: Projektové práce - doplnenie architektonickej štúdie na Kultúrno-športový areál

Cena objednávky: 140.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka ocú )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2022

Datum zverejnenia: 26.10.2022

Dokumenty