Obec Betlanovce

Objednávka

Outdoorové prvky v kombinácii podľa cenovej ponuky Fit D10 a D30

Identifikácia

Číslo objednávky: 139/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: REKORD CZ Městský mobiliář

Adresa dodávateľa: Dr.Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava CZ

IČO dodávateľa: 07086199

Predmet objednávky: Outdoorové prvky v kombinácii podľa cenovej ponuky Fit D10 a D30

Cena objednávky: 1089.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka ocú )

Dátumy

Dátum objednania: 08.11.2022

Datum zverejnenia: 09.11.2022

Dokumenty