Obec Betlanovce

Objednávka

Zemné práce pri úprave terénu v kultúrno športovom areáli

Identifikácia

Číslo objednávky: 145/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Miloš Paľuch

Adresa dodávateľa: Obchodná 82/31, Hrabušice

IČO dodávateľa: 43455301

Predmet objednávky: Zemné práce pri úprave terénu v kultúrno športovom areáli

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka ocú )

Dátumy

Dátum objednania: 23.11.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

Dokumenty