Obec Betlanovce

Objednávka

Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu z obce Betlanovce na dobu neurčitú do doby ukončenia VO na tieto služby.

Identifikácia

Číslo objednávky: 153/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet objednávky: Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu z obce Betlanovce na dobu neurčitú do doby ukončenia VO na tieto služby.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Slávka Kremnická ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

Dokumenty