Obec Betlanovce

Objednávka

Potraviny do školskej jedálne v MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: ŠJ 41/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Cimbaľák s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 17A/3579, Bardejov

IČO dodávateľa: 36473219

Predmet objednávky: Potraviny do školskej jedálne v MŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Paľuchová ( vedúca ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 18.11.2022

Datum zverejnenia: 29.12.2022

Dokumenty