Obec Betlanovce

Zmluva

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č.5/2004

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/§52/2012/NP V-2

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Odborárov 53

IČO dodávateľa: 35 557 010

Predmet zmluvy: úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2012

Datum zverejnenia: 30.01.2012

Dokumenty Pdf Z 170001.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Pondelok 30. Január 2012 09:24 )