Obec Betlanovce

Zmluva

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5190056245

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb

Zmluvná cena: 32.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.08.2021

Datum zverejnenia: 02.09.2021

Dokumenty Pdf úrazové poistenie UoZ §12.pdf ( veľkosť: 199,6 KB, aktualizované: Štvrtok 02. September 2021 09:21 )