Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o grantovom účte

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z "Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.09.2021

Datum zverejnenia: 30.09.2021

Dokumenty Pdf zmluva o grantovom účte.pdf ( veľkosť: 679,1 KB, aktualizované: Štvrtok 30. September 2021 15:21 )