Obec Betlanovce

Zmluva

Dohoda č. 21/44/010/42

Identifikácia

Číslo zmluvy: 21/44/010/42

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: ÚPSVaR Spišská Nová Ves

Adresa dodávateľa: Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „občania“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.10.2021

Datum zverejnenia: 03.11.2021

Dokumenty Pdf dohoda §10.pdf ( veľkosť: 477,6 KB, aktualizované: Streda 03. November 2021 13:53 )