Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o bežnom účte - Pódium pre kultúrne podujatia

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151653

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.11.2021

Datum zverejnenia: 11.11.2021

Dokumenty Pdf Sporobusiness dotácie_Pódium pre kultúrne podujatia.pdf ( veľkosť: 103,4 KB, aktualizované: Štvrtok 11. November 2021 09:25 )