Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o úvere

Identifikácia

Číslo zmluvy: 850/CC/21

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151653

Predmet zmluvy: Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.

Zmluvná cena: 150000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.11.2021

Datum zverejnenia: 19.11.2021

Dokumenty Pdf Uverova_zmluva_kratka_Verejny_sektor_ Betlanovce.pdf ( veľkosť: 282,5 KB, aktualizované: Piatok 19. November 2021 09:00 )