Obec Betlanovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001620-001

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Úrad vlády SR

Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1, 81370 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151513

Predmet zmluvy: Zmena čísla účtu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.12.2021

Datum zverejnenia: 29.12.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 NP Covid.pdf ( veľkosť: 662,7 KB, aktualizované: Streda 29. December 2021 12:13 )