Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Váhoprojekt s.r.o.

Adresa dodávateľa: Exnárova 13, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 43894810

Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy so všetkými náležitosťami v rozsahu pre stavebné povolenie (DSP) a v lokalite Za Hornádom v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre projekt s názvom: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Betlanovce“ ( ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“)

Zmluvná cena: 10800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.04.2022

Datum zverejnenia: 19.04.2022

Dokumenty Pdf Príloha č. 3 Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 215 KB, aktualizované: Utorok 19. Apríl 2022 16:32 )