Obec Betlanovce

Zmluva

Nájomná zmluva uzatvorená podľa §663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 32

Názov objednávateľa: Mária Uporská

Adresa objednávateľa: Hôrka 124

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Betlanovce

Adresa dodávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO dodávateľa: 00328952

Predmet zmluvy: Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu

Zmluvná cena: 70.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.05.2022

Datum zverejnenia: 27.05.2022

Dokumenty Pdf nájomná zmluva KD –Uporská.pdf ( veľkosť: 56,1 KB, aktualizované: Piatok 27. Máj 2022 12:17 )
Pdf Nájomná zmluva KD - Uporská scan.pdf ( veľkosť: 863,4 KB, aktualizované: Piatok 27. Máj 2022 12:17 )