Obec Betlanovce

Zmluva

Nájomná zmluva č. 216/06/2022/SNV

Identifikácia

Číslo zmluvy: 49

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Košický samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO dodávateľa: 35555777

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva č. 216/06/2022/SNV na čast' pozemku registra,,C" parcelné č.2134 v katastri Hrabušice v mieste realizácie novej NN elektrickej prípojky pre čistiareň odpadových vôd

Zmluvná cena: 3.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.08.2022

Datum zverejnenia: 30.08.2022

Dokumenty Pdf NZ č. 216_06_2022_SNV.pdf ( veľkosť: 4,3 MB, aktualizované: Utorok 30. August 2022 08:39 )