Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o úvere č. 810/CC/22

Identifikácia

Číslo zmluvy: 52

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151653

Predmet zmluvy: Zmluva o úvere č. 810/CC/22 na poskytnutie úveru

Zmluvná cena: 472570.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.09.2022

Datum zverejnenia: 09.09.2022

Dokumenty Pdf Uverova_zmluva_Betlanovce_ na zverejnenie.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Piatok 09. September 2022 08:03 )
Pdf Zmluva o úvere č. 810_CC_22 scan.pdf ( veľkosť: 4,9 MB, aktualizované: Piatok 09. September 2022 08:03 )