Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 53

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka uzatvorená v zmysle ustanovenia §269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.09.2022

Datum zverejnenia: 21.09.2022

Dokumenty Pdf zmluva o postúpení práv a záväzkov.pdf ( veľkosť: 107,3 KB, aktualizované: Streda 21. September 2022 15:07 )
Pdf Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov VSD-scan.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Streda 21. September 2022 15:07 )