Obec Betlanovce

Zmluva

Nájomná zmluva uzatvorená podľa §663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 54

Názov objednávateľa: Mária Popadičová

Adresa objednávateľa: Hlavná 184, Hrabušice, 053 15

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Betlanovce

Adresa dodávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO dodávateľa: 00328952

Predmet zmluvy: Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.

Zmluvná cena: 70.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty Pdf nájomná zmluva KD –Popadičová.pdf ( veľkosť: 63,6 KB, aktualizované: Piatok 23. September 2022 11:13 )
Pdf Zmluva nájom KD - Popadičová scan.pdf ( veľkosť: 769,6 KB, aktualizované: Piatok 23. September 2022 11:13 )