Obec Betlanovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. DS/0221/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy: 57

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Košický samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO dodávateľa: 35541016

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. DS/0221/2022 - zmena termínu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.10.2022

Datum zverejnenia: 31.10.2022

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.dotácie č. DS_0221_2022.pdf ( veľkosť: 76,2 KB, aktualizované: Pondelok 31. Október 2022 11:16 )
Pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt.dotácie č.DS_0221_2022 scan.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Pondelok 31. Október 2022 11:16 )