Obec Betlanovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 59

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: T-servis Teplička, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplička 83, 052 01

IČO dodávateľa: 52185770

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Pódium pre kultúrne podujatia- zmena termínu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.08.2022

Datum zverejnenia: 10.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - dodatok č.1 Pódium pre kultúrne podujatia.pdf ( veľkosť: 93,9 KB, aktualizované: Štvrtok 10. November 2022 10:49 )
Pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Pódium scan.pdf ( veľkosť: 970,7 KB, aktualizované: Štvrtok 10. November 2022 10:49 )