Obec Betlanovce

Zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 63

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: T-servis Teplička, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplička 83, 052 01

IČO dodávateľa: 52185770

Predmet zmluvy: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Revitalizácia parku pred Župným domom v Obci Betlanovce- zmena termínu a bankového spojenia

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.09.2022

Datum zverejnenia: 16.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - dodatok č.3 - Revitalizácia parku v Betlanovciach.pdf ( veľkosť: 93,9 KB, aktualizované: Streda 16. November 2022 12:02 )
Pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo Revitalizácia parku - scan.pdf ( veľkosť: 897,2 KB, aktualizované: Streda 16. November 2022 12:02 )