Obec Betlanovce

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 66

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: T-servis Teplička, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplička 83, 052 01

IČO dodávateľa: 52185770

Predmet zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Pódium pre kultúrne podujatia

Zmluvná cena: 39664.44 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na pódium Betlanovce.pdf ( veľkosť: 64,6 KB, aktualizované: Piatok 25. November 2022 18:33 )
Pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo pódium scan.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Piatok 25. November 2022 18:33 )