Obec Betlanovce

Zmluva

Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm.b) zák. NR SR o správe majetku štátu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 7

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm.b) zák. NR SR o správe majetku štátu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.04.2022

Datum zverejnenia: 07.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Darovacia zmluva - tablet Samsung Galaxy Tab A10.1.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Streda 07. December 2022 08:25 )