Obec Betlanovce

Zmluva

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 73

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb §12

Zmluvná cena: 19.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Poistná zmluva úrazové poistenie §12.pdf ( veľkosť: 514,3 KB, aktualizované: Streda 21. December 2022 16:26 )