Obec Betlanovce

Zmluva

o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z3 Dodatok

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: KÚŽP Košice

IČO dodávateľa: 35556960

Predmet zmluvy: o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 23.03.2011

Datum zverejnenia: 06.04.2011

Dokumenty