Obec Betlanovce

Zmluva

o likvidácii odpadových vôd zo žumpy na ČOV Sp.Nová Ves

Identifikácia

Číslo zmluvy: 76/2011/ZOD/DK

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: PVPS a.s. Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet zmluvy: o likvidácii odpadových vôd zo žumpy na ČOV Sp.Nová Ves

Zmluvná cena: 10813.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 30.03.2011

Datum zverejnenia: 06.04.2011

Dokumenty