Obec Betlanovce

Zmluva

telekomunikačné služby

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: T-com Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: telekomunikačné služby

Zmluvná cena: 16.99 €

Dátumy

Datum podpisu: 26.04.2011

Datum zverejnenia: 09.06.2011

Dokumenty