Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.07.2014 vykonávanie funkcie technika PO a zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu
48.00 € s DPH Obec Betlanovce Aladár Vytykáč - Ali - technik BOZP a PO 31.07.2014
23.07.2014 strážna služba
6-07/2014
303.00 € s DPH Obec Betlanovce RR Group Security, s.r.o. 23.07.2014
04.07.2014 Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj
5190012805
97.50 € s DPH Obec Betlanovce Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.06.2014
01.07.2014 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
55/§52/2014/ŠR
2646.00 € s DPH Obec Betlanovce Úrad práce, sociáolnych vecí a rodiny 25.06.2014
27.06.2014 Zrušenie ustanovení zmluvy v článku II. bod 4., čl. III. bod 6., čl. IV. bod 6.
13
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 26.06.2014
14.05.2014 prenájom hrobového miesta
4/2014
331.00 € s DPH Ing. Anna Rozborilová Obec Betlanovce 13.05.2014
06.05.2014 dočasné užívanie tenisového kurtu
1.00 € s DPH Jaroslav Stančák Obec Betlanovce 02.05.2014
30.04.2014 prenájom hrobového miesta
3/2014
331.00 € s DPH Jolana Kroščenová Obec Betlanovce 29.04.2014
07.04.2014 určenie podmienok pre činnosť a financovanie spoločného obecného úradu
2.13 € s DPH Obec Betlanovce Obec Smižany 07.01.2014
28.03.2014 prenájom hrobového miesta
2/2014
331.00 € s DPH anna Kormaníková Obec Betlanovce 27.03.2014
27.03.2014 prenájom hrobového miesta
1/2014
331.00 € s DPH Soňa Tišerová Obec Betlanovce 18.03.2014
05.03.2014 Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v súlade so stavebným zákonom
820.80 € s DPH Obec Betlanovce Obec Harichovce 18.02.2014
05.02.2014 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest v rámci projektu
002/XX/2014/§54
4148.86 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVAR Sp.Nová Ves 05.02.2014
04.02.2014 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2400642048
84.60 € s DPH Obec Betlanovce Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 09.12.2013
17.12.2013 úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
1/2014
4275.24 € s DPH Obec Betlanovce Spišská katolícka charita 13.12.2013
Zobrazených 661 - 675 z celkových 765.
1 2 41 42 43 45 47 48 49 50 51