Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.09.2022
Crz:05.09.2022 12:06
Nájomná zmluva č. A/31/2022 o nájme hrobového miesta
50
20.00 € s DPH Anton Fifik Obec Betlanovce 24.08.2022
30.08.2022
Crz:30.08.2022 12:05
Nájomná zmluva č. 216/06/2022/SNV na čast' pozemku registra,,C" parcelné č.2134 v katastri Hrabušice v mieste realizácie novej NN elektrickej prípojky pre čistiareň odpadových vôd
49
3.00 € s DPH Obec Betlanovce Košický samosprávny kraj 24.08.2022
24.08.2022
Crz:24.08.2022 17:06
Zmluva č. 96/03/2022/SNV por.č. 345/03/2022 o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii.
48
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18.08.2022
17.08.2022
Crz:17.08.2022 17:11
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzavretá podľa § 269 ods. 2 a následne Obchodného zákonníka-Stavebné úpravy MK č. 3 a 5.
46
380.00 € s DPH Obec Betlanovce Mgr. Eva Čapkovičová 17.08.2022
17.08.2022
Crz:17.08.2022 17:11
Zmluva o dielo č. 1/2022-uskutočnenie stavebných a montážnych prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby s názvom: „ČOV a kanalizácia Betlanovce“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
47
452400.94 € s DPH Obec Betlanovce CEDIS s.r.o. 17.08.2022
09.08.2022
Crz:09.08.2022 17:09
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1- SC121/122-2015-1/47.
45
0.00 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 03.08.2022
29.07.2022
Crz:29.07.2022 12:08
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu
44
70.00 € s DPH Jarmila Jakubcová Obec Betlanovce 29.07.2022
28.07.2022
Crz:28.07.2022 12:09
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-620/2022
43
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 28.06.2022
25.07.2022
Crz:25.07.2022 12:17
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
42
91.80 € s DPH Obec Betlanovce 3 W Slovakia s.r.o. 22.07.2022
15.07.2022
Crz:16.07.2022 01:11
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_249 - zmena termínu realizácie projektu do 31.8.2023.
30
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Metodicko-pedagogické centrum 08.06.2022
14.07.2022
Crz:14.07.2022 12:11
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie § 12
41
16.25 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 13.07.2022
08.07.2022
Crz:09.07.2022 17:12
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt s názvom "Pohybom pre zdravý životný štýl-Vonkajšie fitnes"
38
4500.00 € s DPH Obec Betlanovce Košický samosprávny kraj 27.06.2022
08.07.2022
Crz:09.07.2022 17:12
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
39
70.00 € s DPH Melánia Jakubcová Obec Betlanovce 07.07.2022
24.06.2022
Crz:25.06.2022 01:11
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
37
70.00 € s DPH Magdaléna Kukurová Obec Betlanovce 24.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:10
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Betlanovce“
36
5500.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Peter Nemec 17.06.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 757.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 50 51