Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.11.2021 Predmetom poskytovaných služieb Poskytovateľa je poskytovanie virtuálneho internetového servera, ktorý tvorí oddeliteľnú súčasť informačno-varovného systému VM Florián Poskytovateľom Užívateľovi, na základe Zmluvy alebo Objednávky medzi Poskytovateľom a Užívateľom (ďalej len Zmluva) a prípadne objednávky, ktorá samostatne upravuje podmienky poskytovania doplnkových služieb (ďalej len Objednávka). Tieto dokumenty upravujú konkrétne práva a povinnosti a sú realizačnými zmluvami.
3.50 € s DPH Obec Betlanovce MK hlas, s.r.o. 01.11.2021
11.11.2021 Predmetom Zmluvy je vydanie Platobnej karty k Účtu číslo: SK88 0900 0000 0051 8432 2305
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness fondy.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness fondy.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
09.11.2021 zmena termínu realizácie, najneskôr do 31.10.2022.
Dodatok č.3
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 29.10.2021
03.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „občania“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.
21/44/010/42
0.00 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 29.10.2021
03.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely výplaty aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
21/44/012/46
0.00 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 29.10.2021
29.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A8181
A/181/2021
10.00 € s DPH Jarmila Tarbajová Obec Betlanovce 15.10.2021
26.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/93
B/93/2021
20.00 € s DPH Peter Majkut Obec Betlanovce 26.10.2021
26.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/126
A/126/2021
20.00 € s DPH Peter Majkut Obec Betlanovce 26.10.2021
Zobrazených 76 - 90 z celkových 757.
1 2 3 4 6 8 9 10 50 51